Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

4/2015 VEDA, vydavateľstvo SAV, Bradáčová 7, 842 34 Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 1/2015

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_4-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava