Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

193/2014 SAP s.r.o, Šafárikovo nám. , Bratislava

Faktúra zmysle dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri vydávaní periodickej tlače č. 30/2011 za čísla 2/14, 3/14, 4/14

Zoznam priložených súborov:
[ FA 193-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava