Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Slovenská televízia a Slovenský rozhlas(STV a SRO)

Polročné služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (STV a SRO) za prvý polrok 2015 podľa zákona § 11 ods. 2 zákona č. 68/2008 Z. z.: Dlžná čiastka za prvý polrok. 3360,00 Sk 111,53€
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava