Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

16/2015 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19 813 64 Bratislava

refundácia nákladov na prevádzku - jan.-feb.

Zoznam priložených súborov:
[ FA_16_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava