Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

17/2015 Veda, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava

Fakturujeme Vám za tlač Sociológia1/2015 + obálka

Zoznam priložených súborov:
[ FA_17_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava