Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

55/2014 XL Club - Lúčnica, Bratislava

Objednávka na zabezpečenie pracovnej večere na 6.11.2014 k medzinárodnej konferencii

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ55-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava