Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

132/2016 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Predmetom objednávky sú knihy (príloha)

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_132_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava