Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

58/2014 Ergia s.r.o,, Zálužická 9, Bratislava

Preklad odborného neúradného článku z ruského jazyka do slovenského

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ58-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava