Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

83b/2014 Ako. s.r.o., Karadžičova, Bratislava

Pilotná fáza k zberu dát pre výskum verejnej mienky

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ83b-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava