Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

36/2016 VEDA vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu SOCIOLÓGIA 2/2016

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_36-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava