Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

138/2016 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Náklady na refundáciu (EE, OLO, BVS, telefony 10-11 mesiac)

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_138_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava