Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

163/2014 Ing. Miloslav Bahna, Hroboňova 6a, Bratislava

Preklady a korektúry článkov v anglických číslach v ročníku 46 časopisu Sociológia, preklady obsahov a korektúry abstraktov pre slovenské čísla roč. 46 časopisu Sociológia

Zoznam priložených súborov:
[ FA 163-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava