Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

101/2016 FOCUS s.r.o., Sláckovičova 4, 811 06 Bratislava

Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2016 faktúra za balík služieb spätých s prípravou a realizáciou ôsmych fokusových
skupín:

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_101_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava