Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

44/2016 THS ÚSV SAV, Klemensova 19, Bratislava

refundácia nákladov na prevádzku

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_44-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava