Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

20/2016 Prajko, s.r.o., Paprag 1716, Stará Turá

Preklady odborných textov z anglického jazyka cca 200 NS

Zoznam priložených súborov:
[ obj_20-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava