Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

28/2016 JáN Morávek, Kvapilova 907/5, Praha 5, CZ

Jazyková korektúra rozhovoru S. Smitha s F. Struhárikom (Téma administrácie čitateľských diskusií v českom jazyku)

Zoznam priložených súborov:
[ obj_28-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava