Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

52/52015 AVIR s.r.o., Záhumenice, Pezinok

Fakturujem Vám 255 EUR + DPH za upgrade 1 ks licencie Atlas.ti so zľavou pre vzdelávacie inštitúcie

Zoznam priložených súborov:
[ FA_52_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava