Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

135/2016 ACREA SR, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava

Predmetom faktúry je softvér PS Imago Pack Base

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_135_2016_bb.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava