Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

136/2016 MALE CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Predmetom faktúry sú dve knihy: Twitter and Elections Around the World a Comparative Politics

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_136_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava