Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

140/2016 Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Realizácia terénnej časti výskumu opatrovateliek seniorov v Rakúsku:

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_140_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava