Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

33/2016 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava 2

Kniha - Zákon o výchove a vzdelávaní -školský zákon

Zoznam priložených súborov:
[ obj_33-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava