Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

21/2017 František Kubač, Jasovská 21, 851 07 Bratislava

Faktúra za odvoz odpadu: Klemensova-Zberný dvor-Galvaniho

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_21-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava