Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

27/2015 Vydavateľstvo VEDA, Bradáčová, Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 4/2015

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_27-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava