Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav SAV v Bratislave hľadá kandidátky/kandidátov na pozíciu vedeckého pracovníka s nástupom od 1.7.2020.

Ponúkame
  • tvorivú prácu pre ľudí so záujmom o akademický výskum
  • zapojenie do medzinárodných projektov
  • prácu na medzinárodných komparatívnych výskumoch Slovenska
  • možnosť odborného rastu
Požadujeme
  • ukončené doktorandské štúdium (prípadne doktorandské štúdium tesne pred ukončením) v odbore sociológia, ekonómia, politológia, sociálna geografia, sociálna antropológia, prípadne v inom príbuznom odbore
  • výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo knihách publikovaných v etablovaných vydavateľstvách
  • vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom
Oceníme, ak
  • ste absolvovali štúdijný pobyt na prestížnom akademickom pracovisku mimo Slovenska
  • máte skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom a ovládate pokročilé metódy štatistickej analýzy

Prihlášku na pozíciu vedeckého pracovníka môžete zasielať do 31.5.2020 na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk. Prihláška musí obsahovať motivačný list a životopis vrátane zoznamu publikovaných akademických textov. Vybraných záujemcov pozveme na ústny pohovor začiatkom júna 2020.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava