Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

23/2016 Veda vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 3/2016

Zoznam priložených súborov:
[ obj_23-2016_.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava