Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

44/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV,Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Faktúra za refundáciu nákladov ä3/4 mes)

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_44-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava