Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

67/2016 Jan Morávek, Kvapilova 907/8, 150 00 Praha 5- Košíře, CZ

Faktúra za jazykové korektúry rozhovoru

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_67_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava