Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

34/2015 Kongresové centrum SAV, Smolenice

Zabezpečenie priestorov, ubytovania, občerstvenia a stravovania počas konferencie 8.-9.10.2015

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_34-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava