Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

204/2014 AKO, s.r.o., Karadžičova 41, Bratislava

Pilotná fáza k zberu dát pre výskum verejnej mienky

Zoznam priložených súborov:
[ FA 204-2014_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava