Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

9/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, klemensova 19, 813 64 Bratislava

Refundácia nákladov na prevádzku 1/2017 (12/2016)

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_9-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava