Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

23/2015 Mgr. Jan Morávek, PhD. Kvapilova 5, Praha

Jazyková korektúra odborného textu - český jazyk

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_23-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava