Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

56/2016 SPECTA s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Objednávka na:
Preklad zo slovenčiny do angličtiny

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_56-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava