Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

24/2015 Malé centrum, s.r.o., Radlinského 9, Bratislava

Knihy: Loughlin:The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Wallace Fox: Cities and Stability, Gotham: Crisis Cities

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_24-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava