Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

24/2017 Jo zef Sarmír - PEPAN, Medveďovej 20, 851 04 Bratislava

Faktúra za prekládku SV a TÚV vo Vašich priestoroch (kuchynka)

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_24-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava