Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

62/2015 Malé centrum, s.r.o, Radlinského 9, Bratislava

Knihy: The Oxford Handbook o f L ocal and Regional Democracy in...
Cities and Stability
Crisis Cities

Zoznam priložených súborov:
[ FA_62_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava