Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

50/2016 Peter Vlkovič, Nový film s.r.o., Škultétyho 28, 080 01 Prešov

Objednávka na:
Spracovanie videozáznamu z konferencie "Postmarxovské reflexie na pokračovanie"

Zoznam priložených súborov:
[ obj_50-2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava