Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

32/2015 Peter Land - Internationa Academic Publishers, Pieterlin, Švajčiarsko

Kniha Kuuppis

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_32-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava