Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

55/2015 University of Aberdeen, Aberdeen AB24 3FX, Scotland

Náklady na konferenciu

Zoznam priložených súborov:
[ FA_55_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava