Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

47/2017 Veda, vydavateľstvo SAV Dúbravská cesta 9 845 02 Bratislava

Fakturujeme Vám za prenájom priestorov, techniku a občerstvenie
v MKC VEDA, V SAV 16.5.2017 - prezentácia knihy

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_47-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava