Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

93/2016 Ing.D. Hrnčiar, Víglašská 6, 851 06 Bratislava

Faktúra za odvoz a likvidáciu neupotrebované odpadu

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_93_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava