Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

36/2015 VEDA vydavateľstvo SAV, Bradáčova, Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 5/2015

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_33-2015_b.pdf ]
[ OBJ_36-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava