Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

122/2018Martinus, s.r.o. Gorkého4, 036 01 Martin

Predmet faktúry : Tekuté zlo (Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis)

Náboženství a sekularita (Ondrej Štéch)

Vlastní Búh (Ulrich Beck

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_122_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava