Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

40/2015 HistoryWeb, s.r.o., M.M.Hodžu, Banská Bystrica

Realizácia sady expertných rozhovorov s predstaviteľmi menšinových neregistrovaných cirkví

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_40-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava