Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

42/2015 Malé centrum s.r.o., Radlinského, Bratikslava

Kniha - autor Buskhowsky

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_42-2015_b.pdf ]
[ OBJ_36-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava