Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

109/2015 Martin Clifford Styan, Heyrovského, Bratislava

preklad textov zo SJ do AJ rodeným Angličanom

Zoznam priložených súborov:
[ FA_109_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava