Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

59/2017 Diners Club CS, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava

Faktúra v zmysle vzájomnej zmluvy Vám podľa priloženého zoznamu účtujeme transakcie
firemných kariet Diners Club sumu: 288,09 € (letenky a kniha)

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_59-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava