Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

35-36/2017 Slovak telekom, a.s., Bratislava

Faktúra za hlasové služby ZA OBDOBIE 0 1 .0 4 .2 0 1 7 -3 0 .0 4 .2 0 1 7

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_35-36-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava