Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

55/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Refundáciu nákladov za máj

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_55-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava