Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

19/2015 Simplicissimus Vydavateľstvo s.r.o., Čelakovského16, Bratislava

Kniha Slovensko 2x - S13692-S13693

Zoznam priložených súborov:
[ FA_19_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava