Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

85/2017 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Faktúra za refundáciu nákladov za 9 mesiac a III. štvrťrok

Zoznam priložených súborov:
[ fakt_85-2017_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava