Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

57/2015 Veda vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Polygrafické spracovanie časopisu Sociológia 6/2015

Zoznam priložených súborov:
[ OBJ_57-2015_b.pdf ]
[ OBJ_56-2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava