Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

122/2015 P3C s.r.o. Poschlova, Prešov

Počítač Toshiba Portege Z30-B117 13,3" (Kupna zmluva cez EKS)

Zoznam priložených súborov:
[ FA_122_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava