Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

134/2015 Focus s.r.o, Sládkovičova, Bratislava

Realizácia výskumu na základe Zmluvy o dielo - 10 otázok- Omnibus

Zoznam priložených súborov:
[ FA_134_2015_B.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava