Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

70-73/2015 Slovak telekom, a.s., Bajkalská, Bratislava

Hlasové služby za obdobie 1.-31.7.2015

Zoznam priložených súborov:
[ FA_70-73_2015_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava