Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

66/2015 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

refundácia nákladov prevádzku

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_66_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava