Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

69/2016 Historia, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

Jazyková korektúra odborných textov do publikácie; elektronické zanášanie opráv

Zoznam priložených súborov:
[ FAKT_69_2016_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava