Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

56/2018 Slovenská akadémia vied - úrad, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Faktúra za stravné lístky na mesiace júl - august 2018

Zoznam priložených súborov:
[ Fakt-2018_56_b.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava