Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

6/2012 VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta, Bratislava

Tlač časopisu Sociológia 1/2012

Zoznam priložených súborov:
[ OBJEDNÁVKA (6) VEDA1-12.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava